HANDLOWO-PRODUKCYJNE PLACE

Previous Image
Next Image

OGÓLNA INFORMACJA O BUDOWNICTWIE HANDLOWЩ-PRODUKCYJNYCH PLACÓW 

W Kijowie szybkim tempem zwiększa się budownictwo centrów handlowych i rozrywkowych, które stały dla wielu mieszkańców miasta stałym miejscem dla odpoczynku i relaksacji. Nasza kompania „Sofia” jest profesjonalnym wykonawcą z doświadczeniem, który jest w stanie poradzić sobie z takim trudnym z punktu technologii budownictwa zadaniem, jak budowa placów handlowych. Przecież jeszcze na etapie projektowania należy wziąć pod uwagę wiele czynników:

 • zabezpieczenie wystarczającej powierzchni do planowanej liczby zwiedzających i komfortowych warunków pobytu dla nich,
 • optymalne planowanie placów handlowych,
 • optymalny poziom wydatków na usługi komunalne.

Dla budownictwa handlowo-produkcyjnych placów zalecamy korzystać się usługami fachowców swojej sprawy, przecież tu jest potrzebna ogromna ilość techniki budowlanej i pracowników.

BUDOWNICTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNYCH PLACÓW

Budowa magazynowych i produkcyjnych budowl stało jeszcze jednym zakresem działalności kompanii „Sofia”. Na przedmieściu Kijowa, w bezpośredniej bliskości do stolicy, teraz jest zażądana usługa budowy produkcyjnych cechów dla firm i magazynów. Zajmujemy się budową magazynowych pomieszczeń dowolnego poziomu trudności z użyciem innowacyjnych technologii i materiałów budowlanych. Mając wieloletnie doświadczenie pracy, możemy zabezpieczyć jakościowe budownictwo budowl odpowiednio do różnych technologii: z betonowych bloków, szkieletowe budowle, co sprowadza się do ścisłych terminów budowli z materiałów przekładkowych (sandwichowych) i inne. Nasze inżynierzy i konstruktorzy w każdym konkretnym wypadku gotowe dać użyteczne polecenia z uwzględnieniem waszych potrzeb i możliwości. Zawsze gwarantujemy jakość nadanych usług, wyraźnie do uwarunkowanego terminu!

ZREALIZOWANE PROJEKTY

Tylko w ostatnim czasie, były zrealizowane następne projekty:

 • CENTRUM Handlowe „Auchan”, p-kt Moskiewski, 15;
 • Good Wine (Biuro Win), ul. Miecznikowa, 9;
 • restauracja „Eurazja”, m. Nyvky;
 • kawiarnia „Dragee”, plac Lwowski;
 • Centrum agrarny, w. Dzygówka, ob.Winnickiego;
 • hotel „Mirotel Resort & Spa”, m.Truskawiec;
 • stacje paliwowe OKKO , Sokar, Lukoil, TNK w Kijowie, Charkowie, Obwodach mikołajowskiego i charkowskiego
 • zakłady mleczarskie handlowej marki „Hojny Wieczór”, w Horodyszcze, Żaszkowie, Szpołe, Chrystyniwce i inne.

Budowlany rynek nie stoi w miejscu, pojawiają się nowe materiały i technologie. My tak samo staramy się iść w nogę z czasem. Przy wznoszeniu budowl wykorzystują się rozmaite materiały i sposoby montażu : konstrukcje metalowe, monolitowo-szkieletowe technologie, materiałów przekładkowych (sandwichowych), paneli szkieletowo-tarczowe, cegła, bloczki gazobetonowe itp.

CENY NA BUDOWNICTWO HANDLOWYCH I ROZRYWKOWYCH CENTRÓW

Szczególną informację o koszcie usług budownictwa handlowo-produkcyjnych placów możecie poznać związawszy się z naszymi managerami telefonicznie lub e-mailem.


Nasza lokalizacja: